Logo Search packages:      
Sourcecode: dsdp version File versions  Download package

sdpsymb.c

#include "numchol.h"

int IptAlloc(int m,
       int n,
       int *ipt[],
       char *info)
{
 int i;
 
 if (n) {
  for (i=0; i<m; i++) {
   ipt[i]=(int*)calloc(n,sizeof(int));
   if (!ipt[i]){ 
   ExitProc(OutOfSpc,info);
   return 1;
   }
  }
 }
 return 0;
} /* AllocIptr */

void IptFree(int m,
       int *ipt[])
{
 int i;
 
 for (i=0; i<m; i++)
  iFree(&ipt[i]);
} /* IptFree */

int LocIntPos(int n,
       int i,
       int *v)
{
 int j;
 
 for(j=0; j<n && i!=v[j]; ++j);
 return (j);
} /* LocIntPos */

static void InsertDplRow(int i,
             int ifir,
             int *ifirst,
             int *ilink)
{
 int temp;
 
 temp=ifirst[ifir];
 ifirst[ifir]=i;
 ilink[i]=temp;
} /* InsertDplRow */

void PermTransSym(int nrow,
         int *fir,
         int *nnz,
         int *sub,
         int *p,
         int rowwise,
         int *firt,
         int *nnzt,
         int *subt)
{
 int i,j,s,t,stopt;

 iZero(nrow,nnzt,NULL);
 
 if (rowwise) {
  if (p) {
   for(s=0; s<nrow; ++s) {
    j =p[s];
    for(t=fir[s], stopt=t+nnz[s]; t<stopt; ++t) {
     i=p[sub[t]];
     nnzt[max(i,j)]++;
    }
   }
  }
  else {
   for(j=0; j<nrow; ++j) {
    for(t=fir[j], stopt=t+nnz[j]; t<stopt; ++t) {
     i=sub[t];
     nnzt[max(i,j)]++;
    }
   }
  }
 }
 
 else {
  if (p) {
   for(s=0; s<nrow; ++s) {
    j =p[s];
    for(t=fir[s], stopt=t+nnz[s]; t<stopt; ++t) {
     i=p[sub[t]];
     nnzt[min(i,j)]++;
    }
   }
  }
  else {
   for(j=0; j<nrow; ++j) {
    for(t=fir[j], stopt=t+nnz[j]; t<stopt; ++t) {
     i=sub[t];
     nnzt[min(i,j)]++;
    }
   }
  }
 }

 firt[0]=0;
 for(i=1; i<nrow; ++i) {
  firt[i] =firt[i-1] + nnzt[i-1];
  nnzt[i-1]=0;
 }
 nnzt[nrow-1]=0;

 if (rowwise) {
  if (p) {
   for(s=0; s<nrow; ++s) {
    j=p[s];
    for(t=fir[s], stopt=t+nnz[s]; t<stopt; ++t) {
     i=p[sub[t]];
     if (i>j) {
      subt[firt[i]+nnzt[i]]=j;
      nnzt[i]++;
     }
     else {
      subt[firt[j]+nnzt[j]]=i;
      nnzt[j]++;
     }
    }
   }
  }
  else {
   for(j=0; j<nrow; ++j) {
    for(t=fir[j], stopt=t+nnz[j]; t<stopt; ++t) {
     i=sub[t];
     if (i>j) {
      subt[firt[i]+nnzt[i]]=j;
      nnzt[i]++;
     }
     else {
      subt[firt[j]+nnzt[j]]=i;
      nnzt[j]++;
     }
    }
   }
  }
 }
 
 else {
  if (p) {
   for(s=0; s<nrow; ++s) {
    j=p[s];
    for(t=fir[s], stopt=t+nnz[s]; t<stopt; ++t) {
     i=p[sub[t]];
     if (i<j) {
      subt[firt[i]+nnzt[i]]=j;
      nnzt[i]++;
     }
     else {
      subt[firt[j]+nnzt[j]]=i;
      nnzt[j]++;
     }
    }
   }
  }
  else {
   for(j=0; j<nrow; ++j) {
    for(t=fir[j], stopt=t+nnz[j]; t<stopt; ++t) {
     i=sub[t];
     if (i<j) {
      subt[firt[i]+nnzt[i]]=j;
      nnzt[i]++;
     }
     else {
      subt[firt[j]+nnzt[j]]=i;
      nnzt[j]++;
     }
    }
   }
  }
 }
} /* PermTransSym */

static void LocDplRow(int nrow,
           int ncol,
           int fir[],
           int sze[],
           int *sub,
           int map[],
           int ifirst[],
           int ilink[],
           int ilist[],
           int *icount,
           int i1nrow[])
{
 int i,rnew,n,oisze,isze,s,count,
   temp,k,nexti,*cur=i1nrow;
 
 n   =nrow;
 *icount=0;
 
 for (i=0; i<nrow; i++) {
  cur[i] =0;
  ilink[i]=n;
  ilist[i]=n;
 }
 iSet(ncol,n,ifirst,NULL);
 
 isze =0;
 count=0;
 oisze=isze;
 rnew =n;
 for(i=0; i<nrow; ++i) {
  if (map)
   for(; cur[i]<sze[i] && !map[sub[fir[i]+cur[i]]]; ++cur[i]);
  
  if ( cur[i]<sze[i] ) {
   s=sub[fir[i]+cur[i]];
   if ( ifirst[s]==n )
    ilist[isze++]=s;
   
   InsertDplRow(i,s,ifirst,ilink);
   
   cur[i]++;
  }
  
  else {
   temp  =rnew;
   rnew   =i;
   ilink[i]=temp;
  }
 }
 
 for(k=oisze; k<isze; ++k) {
  temp      =ifirst[ilist[k]];
  ifirst[ilist[k]]=n;
  ilist[k]    =temp;
 }
 
 if (rnew!=n) {
  count++;
  ilist[nrow-count]=rnew;
 }
 
 while(isze) {
  isze--;
  oisze   =isze;
  
  i     =ilist[isze];
  ilist[isze]=n;
  
  if (i==n)
   exit(0);
  
  rnew=n;
  if (ilink[i]==n)
   rnew=i;
  else {
   for(; i!=n; i=nexti) {
    nexti  =ilink[i];
    ilink[i]=n;
    
    if ( map )
     for(; cur[i]<sze[i] && !map[sub[fir[i]+cur[i]]]; ++cur[i]);
     
    if (cur[i]<sze[i]) {
     s =sub[fir[i]+cur[i]];
     cur[i]++;
      
     if (ifirst[s]==n)
      ilist[isze++]=s;
      
     temp   =ifirst[s];
     ifirst[s]=i;
     ilink[i] =temp;
    }
    
    else {
     temp  =rnew;
     rnew   =i;
     ilink[i]=temp;
    }
   }
  }
  
  for(k=oisze; k<isze; ++k) {
   temp      =ifirst[ilist[k]];
   ifirst[ilist[k]]=n;
   ilist[k]    =temp;
  }
  
  if (rnew!=n) {
   count++;
   ilist[nrow-count]=rnew;
  }
 }
 
 *icount=count;
 for(k=0; k<count; ++k)
  ilist[k]=ilist[nrow-count+k];
} /* LocDplRow */

static int CompIntElem(const void *e1,
            const void *e2)
{
 int *i1,*i2;

 i1=(int *) e1;
 i2=(int *) e2;

 if (*i1<*i2)
  return (-1);
 else if(*i1>*i2)
  return (1);
 return (0);
} /* CompIntElem */

static void iSort(int n,
         int *x)
{
 qsort((void *)x,n,sizeof(int),CompIntElem);
} /* iSort */

static void DetectDenseNodes(chfac *sf,
               int  *i1nrow,
               int  *i2nrow,
               int  *i3nrow,
               int  *i4nrow,
               int  *i5nrow,
               int  *i6nrow)
{
 int ierr=0,j,k,l,t,ndens,nil=sf->nrow,
   *subg=sf->subg,*ujbeg=sf->ujbeg,
   *ujsze=sf->ujsze,*usub=sf->usub,
   *fir,*sze,*ilist,*ilink;
 
 if (!sf->nsnds||
   !i1nrow || !i2nrow || !i3nrow ||
   !i4nrow || !i5nrow || !i6nrow) {
  sf->sdens=FALSE;
  return;
 }
 
 sf->sdens =TRUE;
 fir    =i1nrow;
 sze    =i2nrow;
 ilist   =i3nrow;
 ilink   =i4nrow;
 
 sf->nsndn=0;
 
 l=subg[sf->nsnds-1];
 for(k=0; k+1<sf->nsnds; ++k) {
  j=subg[k];
  for(t=0; t<ujsze[j] && usub[ujbeg[j]+t]<l; ++t);
  
  fir[k] =ujbeg[j]+t;
  sze[k] =ujsze[j]-t;
 }
 
 LocDplRow(sf->nsnds-1,sf->nrow,fir,sze,usub,
      NULL,
      i6nrow,ilink,ilist,&ndens,i5nrow);
 
 ierr=iAlloc(ndens+1, "sf->dhead, DetectDenseNodes",&sf->dhead);if(ierr) return;
 ierr=iAlloc(sf->nsnds,"sf->dsub, DetectDenseNodes",&sf->dsub);if(ierr) return;
 ierr=iAlloc(sf->nsnds,"sf->dbeg, DetectDenseNodes",&sf->dbeg);if(ierr) return;
 
 nil    =sf->nsnds-1;
 sf->ndens  =0;
 sf->nsndn  =0;
 sf->dhead[0]=0;
 
 for(k=0; k<ndens; ++k) {
  j=ilist[k];
  if ( sze[j] ) {
   sf->dhead[sf->ndens+1]=sf->dhead[sf->ndens];
   sf->ndens++;
   for(; j!=nil; j=ilink[j]) {
    sf->nsndn          += sf->subg[j+1]-sf->subg[j];
    sf->dsub[sf->dhead[sf->ndens]]=j;
    sf->dbeg[sf->dhead[sf->ndens]]=fir[j]-ujbeg[subg[j]];
    sf->dhead[sf->ndens]++;
   }
   iSort(sf->dhead[sf->ndens]-sf->dhead[sf->ndens-1],
      sf->dsub+sf->dhead[sf->ndens-1]);
   
   for(t=sf->dhead[sf->ndens-1]; t<sf->dhead[sf->ndens]; ++t)
    sf->dbeg[t]=fir[sf->dsub[t]]-ujbeg[subg[sf->dsub[t]]];
  }
 }
} /* DetectDenseNodes */

static int ChlSymb(chfac *sf,
          int  ulnnz)
{
 int ierr=0,chksn,i,j,t,stopt,sze,first,cur,k,
   ffree=0,ipos,nrow=sf->nrow,nil=nrow,
   *nnz,*fir,*pssub,*link,*buf,*mask,
   *usub,*tusub,*i1nrow,*i2nrow,*i3nrow,
   *i4nrow,*p=sf->perm,*invp=sf->invp,
   *ujbeg=sf->ujbeg,*ujsze=sf->ujsze,
   *subg=sf->subg;
 
 ierr=iAlloc(sf->snnz,"pssub, ChlSymb",&pssub);if(ierr) return FALSE;
 
 for(i=0; i<nrow; ++i)
  invp[p[i]]=i;
 
 nnz=sf->uhead;
 fir=sf->subg;
 
 PermTransSym(nrow,sf->shead,sf->ssize,sf->ssub,
        invp,TRUE,fir,nnz,pssub);
 
 PermTransSym(nrow,fir,nnz,pssub,NULL,FALSE,
        sf->shead,sf->ssize,sf->ssub);
 
 iFree(&pssub);
 
 k    =ulnnz+nrow;
 ierr =iAlloc(k,"usub, ChlSymb",&usub);if(ierr) return FALSE;
 buf   =usub+ulnnz;
 
 mask=sf->uhead;
 
 link=invp;
 
 iZero(nrow,mask,NULL);
 iSet(nrow,nil,link,NULL);
 
 ffree  =0;
 sf->nsnds=0;
 subg[0] =0;
 for(i=0; i<nrow; ++i) {
  sze =sf->ssize[i];
  first=nil;
  cur =link[i];
  chksn=FALSE;
  
  if (cur==nil) {
   
   subg[sf->nsnds+1] =1 + subg[sf->nsnds];
   ujsze[i]     =sze;
   ujbeg[i]     =ffree;
   ffree      += sze;
   
   iCopy(sze,sf->ssub+sf->shead[i],usub+ujbeg[i]);
   if (sze) {
    first=usub[ujbeg[i]];
    for(cur=first; link[cur]!=nil; cur=link[cur]);
    link[cur]   =sf->nsnds;
    link[sf->nsnds]=nil;
   }
   sf->nsnds++;
  }
  
  else {
   mask[i]=1;
   
   iCopy(sze,sf->ssub+sf->shead[i],buf);
   iSet(sze,1,mask,buf);
    
   for(; cur!=nil; cur=link[cur]) {
    chksn |= (1+cur==sf->nsnds);
    k   =subg[cur];
    
    for(t=ujbeg[k], stopt=t+ujsze[k]; t<stopt; ++t) {
     j=usub[t];
     if ( j>i && !mask[j] ) {
      buf[sze]=j;
      mask[j] =1;
      sze++;
     }
    }
   }
   
   if (chksn) {
    k  =subg[sf->nsnds-1];
    chksn=sze==( ujsze[k]-(subg[sf->nsnds]-subg[sf->nsnds-1]) );
   }
   
   first =nrow;
   mask[i]=0;
   for(t=0; t<sze; ++t) {
    j   =buf[t];
    mask[j]=0;
    first =min(j,first);
   }
   
   if (chksn) {
    ipos=LocIntPos(ujsze[i-1],i,usub+ujbeg[i-1]);
     
    if (ipos==ujsze[i-1]) 
     ExitProc(SysError,NULL);
    
    iSwap(ujbeg[i-1],ipos+ujbeg[i-1],usub);

    subg[sf->nsnds]++;
    ujbeg[i] =ujbeg[i-1]+1;
    ujsze[i] =ujsze[i-1]-1;
    
    if (usub[ujbeg[i]-1]!=i)
     ExitProc(SysError,NULL);

    if ( first!=nil ) {
     for(cur=first; link[cur]!=nil; cur=link[cur]);
     link[cur]    =sf->nsnds-1;
     link[sf->nsnds-1]=nil;
    }
   }
   
   else {
    subg[sf->nsnds+1] =1 + subg[sf->nsnds];
    ujbeg[i]     =ffree;
    ujsze[i]     =sze;
    ffree      += sze;
    
    if (ffree>ulnnz)
     ExitProc(SysError,NULL);
    
    iCopy(sze,buf,usub+ujbeg[i]);
    
    if ( first!=nil ) {
     for(cur=first; link[cur]!=nil; cur=link[cur]);
     link[cur]   =sf->nsnds;
     link[sf->nsnds]=nil;
    }
    sf->nsnds++;
   }
  }
   
  if (ujsze[i]+1==nrow-i)
   break;
 }
 
 for(++i; i<nrow; ++i) {
  ujsze[i] =ujsze[i-1]-1;
  ujbeg[i]=ujbeg[i-1]+1;
   
  subg[sf->nsnds]++;
 }
  
 ierr=iAlloc(ffree,"tusub, ChlSymb",&tusub);if(ierr) return FALSE;
  
 fir=buf;
 nnz=sf->uhead;
 
 iZero(nrow,nnz,NULL);
 
 for(k=0; k<sf->nsnds; ++k) {
  j=subg[k];
  plusXs(ujsze[j],nnz,usub+ujbeg[j]);
 }
 
 fir[0]=0;
 for(k=1; k<nrow; ++k)
  fir[k]=fir[k-1] + nnz[k-1];
  
 iZero(nrow,nnz,NULL);
 
 for(k=0; k<sf->nsnds; ++k) {
  j=subg[k];
  for(t=ujbeg[j], stopt=t+ujsze[j]; t<stopt; ++t) {
   i          =usub[t];
   tusub[fir[i]+nnz[i]] =j;
   nnz[i]++;
  }
  ujsze[j]=0;
 }
 
 for(i=0; i<nrow; ++i) {
  for(t=fir[i], stopt=t+nnz[i]; t<stopt; ++t) {
   j           =tusub[t];
   usub[ujbeg[j]+ujsze[j]] =i;
   ujsze[j]++;
  }
 }
 
 iFree(&tusub);

 if (ffree<=sf->ujnz) {
  iCopy(ffree,usub,sf->usub);
  iFree(&usub);
 }
 
 else {
  sf->ujnz=0;
  iFree(&sf->usub);
  
  ierr=iAlloc(ffree,"sf->usub, ChlSymb",&sf->usub);if(ierr) return FALSE;
  iCopy(ffree,usub,sf->usub);
  
  sf->ujnz=ffree;
  iFree(&usub);
 }
 
 ierr=iAlloc(4*nrow,"i1nrow, ChlSymb",&i1nrow);if(ierr) return FALSE;
 i2nrow=i1nrow+nrow;
 i3nrow=i2nrow+nrow;
 i4nrow=i3nrow+nrow;
 
 DetectDenseNodes(sf,sf->uhead,sf->invp,
          i1nrow,i2nrow,i3nrow,i4nrow);
 
 iFree(&i1nrow);
 
 sf->uhead[0]=0;
 for(i=1; i<nrow; ++i)
  sf->uhead[i]=sf->uhead[i-1]+sf->ujsze[i-1];
 
 for(i=0; i<nrow; ++i)
  invp[p[i]]=i;
 
 for(k=0; k<sf->nsnds; ++k)
  if ( subg[k]+1!=subg[k+1] )
   break;
   
 ierr=iAlloc(3*sf->n,NULL,&sf->iw);if(ierr) return FALSE;
 ierr=dAlloc(2*sf->n,NULL,&sf->rw);if(ierr) return FALSE;
 sf->factor=0;

 return TRUE;
} /* ChlSymb */

int SymbProc(int*  isze,
       int*  jsub,
       int n,
      chfac** sf)
{
 int  ierr,i,k,t,snnz,lnnz,*nnzi,nrow,resp;
 chfac* cf;
 order *od;
 
 /*
  * set data for symmetric matrix to be factorized
  */
 ierr=CfcAlloc(n,"sdt->sf, SymbProc",&cf);if(ierr) return FALSE;

 nrow=cf->nrow;
 for (snnz=0,i=0; i<nrow; i++)
  snnz+=isze[i];
 /*
 if (!snnz)
  return TRUE;
 */
 ierr=iAlloc(snnz,"cf, SymbProc",&cf->ssub); if(ierr) return FALSE;
 cf->snnz=snnz;
 
 nnzi=cf->perm;
 iZero(nrow,nnzi,NULL);
 
 k=0;
 for (i=0; i<nrow; i++) {
  snnz    =isze[i];
  cf->shead[i]=k;
  cf->ssize[i]=snnz;
  k+=snnz;
 }
 iCopy(k,jsub,cf->ssub);
 
 nnzi=cf->perm;
 iZero(nrow,nnzi,NULL);
 
 for (i=0; i<nrow; i++) {
  nnzi[i]+=cf->ssize[i];
  plusXs(cf->ssize[i],nnzi,cf->ssub+cf->shead[i]);
 }
 
 ierr=OdAlloc(nrow,2*cf->snnz,"od, PspSymbo",&od); if(ierr) return FALSE;
 nnzi=cf->perm;
 
 OdInit(od,nnzi);
 for (i=0; i<nrow; i++)
  for (t=0; t<cf->ssize[i]; ++t)
   OdIndex(od,i,cf->ssub[cf->shead[i]+t]);
 
 GetOrder(od,cf->perm);
 
 lnnz=od->ntot;
 OdFree(&od);
 
 resp=ChlSymb(cf,lnnz);
 LvalAlloc(cf,"cf, PspSymb");
 /* sdt->sf=cf; */

 *sf=cf;
 return resp;
} /* SymbProc */

int MchlSetup2(int m, chfac** A)
{
 int  ierr,i,j,k,lnnz,mnnz;
 chfac *mf;
 
 ierr =CfcAlloc(m,NULL,&mf); if(ierr) return 1;
 *A=mf;

 mnnz=m*(m-1)/2;
 if (!mnnz && m>1)
  return TRUE;
 
 lnnz=mnnz;
 ierr=iAlloc(mnnz,NULL,&mf->ssub);if(ierr) return 1;

 mf->snnz=mnnz;
 k=0;
 for (i=0; i<m; i++)
 {
  mnnz     =m-(i+1);
  mf->shead[i] =k;
  mf->ssize[i] =mnnz;
  for (j=0; j<mnnz; j++)
   mf->ssub[k+j]=(j+1+i);
  k      +=mnnz;
  mf->perm[i]=i;
 }


 k=ChlSymb(mf,lnnz);

 iFree(&mf->ssub);
 iFree(&mf->shead);
 iFree(&mf->ssize);

 /* This part is different */
 mf->alldense=1;
 iFree(&mf->invp);
 mf->invp=mf->perm;

 iFree(&mf->ujbeg);
 mf->ujbeg=mf->perm;

 iFree(&mf->usub);
 mf->usub=mf->perm+1;

 ierr=LvalAlloc(mf,"cf, PspSymb");if(ierr) return 1;

 return 0;
 
} /* MchlSetup2 */

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index